Czy ta kulturowa struktura rodziny ludzkiej jest w pełni dostępna dla metod konkretnej psychologii: obserwacji i analizy ? Bez wątpienia te metody są wystarczające, aby podkreślić takie istotne cechy, jak hierarchiczna struktura rodziny i rozpoznać w niej uprzywilejowany organ tego przymusu dorosłego nad dzieckiem, przymusu, któremu dana osoba zawdzięcza swoisty etap i archaiczne podstawy swojego moralnego stawania się. Więcej informacji na stronie: r5w.pl.

Ale inne obiektywne cechy: sposoby organizacji tej władzy rodzinnej, prawa jej przekazywania, przylegające do niej koncepcje potomstwa i pokrewieństwa, połączone w niej prawa dziedziczenia i dziedziczenia, wreszcie jej intymne relacje z prawami małżeństwa-mylą, mylą ich psychologiczne relacje. Ich interpretacja powinna być następnie podkreślona danymi porównawczymi etnografii, historii, prawa i statystyki społecznej. Koordynowane metodą socjologiczną odkrycia te dowodzą, że rodzina ludzka jest instytucją. Analiza psychologiczna powinna dostosowywać się do tej złożonej struktury i podejmować jedynie próby filozoficzne mające na celu zredukowanie ludzkiej rodziny do faktu biologicznego lub teoretycznego elementu społeczeństwa.

Translate this for me please

  R&B
  • 113 bpm
  • Key: Bm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing