Phan Ba Hai

by phanbahai

Tôi tên là Phan Bá Hải là CEO & Co-Founder Shop rượu Hải Gia Cát. Trãi qua hơn 5 năm xây dựng thương hiệu Hải Gia Cát đã có những chổ đứng nhất định trong lòng khách hàng.
Website : ruoungoaihaigiacat.com/phan-ba-hai
Hastag #PhanBáHải #ShoprượuHảiGiaCát
Địa chỉ 144 Hồ Xuân Hương, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Phone 0905 80 90 11

read more

Tôi tên là Phan Bá Hải là CEO & Co-Founder Shop rượu Hải Gia Cát. Trãi qua hơn 5 năm xây dựng thương hiệu Hải Gia Cát đã có những chổ đứng nhất định trong lòng khách hàng.
Website : ruoungoaihaigiacat.com/phan-ba-hai
Hastag #PhanBáHải #ShoprượuHảiGiaCát
Địa chỉ 144 Hồ Xuân Hương, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Phone 0905 80 90 11

ruoungoaih...han-ba-hai