Camp 2016 - Warsztaty A.Grześkowiak

by odkrycia.tv

Nagrania zarejestrowane podczas Campu 2016 w Zatoniu.
Jaka jest relacja Kościoła do Izraela, zależność jednego od drugiego, tak w przeszłości jak i w obecnym czasie zastanawia wielu chrześcijan. Problemem tym, w kontekście przymierzy, jakie zawierał Bóg z ojcami, zajmował się już sam apostoł Paweł. Czy Bóg jest wierny? Czy Bóg odrzucił Swój lud? Jak rozumieć przesłanie Pawła z Rz 9 – 11? Czym jest judaizm mesjaniczny? Jakie znaczenie posiadają święta, nowie, szabaty?

read more

Nagrania zarejestrowane podczas Campu 2016 w Zatoniu.
Jaka jest relacja Kościoła do Izraela, zależność jednego od drugiego, tak w przeszłości jak i w obecnym czasie zastanawia wielu chrześcijan. Problemem tym, w kontekście przymierzy, jakie zawierał Bóg z ojcami, zajmował się już sam apostoł Paweł. Czy Bóg jest wierny? Czy Bóg odrzucił Swój lud? Jak rozumieć przesłanie Pawła z Rz 9 – 11? Czym jest judaizm mesjaniczny? Jakie znaczenie posiadają święta, nowie, szabaty?