Sagantaa 446ffaa
February 9, 2019
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
☑ Odeeyfannoo
☑ Siiraa Rasuulaa ﷺ
Kutaa 4ffaa Darsii 13ffaa
☑ Dhaddacha Jaalalaa
Doosee 18ffaa
☑ Tana Quba Qabduu?
uumamaalee mormi irraa muramee jiraatan
☑ Tafakkur
Addaaks
☑ Draamaa Haaraya
Imimmaan Sheenaa Kutaa 3ffaa

    Podcast
    Full Link
    Short Link (Twitter)