در پادکست قسمت ششم کاریا، با میلاد صابری از استارتاپ کاربانک همراه هستیم . در این پادکست به بازارهای دوطرفه در کسب و کارها می پردازیم . با میلاد از روش آغاز پروژه کاربانک صحبت می کنیم . این پادکست به کمک شنوتو تهیه شده است.

  Podcast, Entrepreneurship
  • Type: Podcast
  • © All rights reserved
  Show more tracks and mixes in the neighbourhood
  Full Link
  Short Link (Twitter)