در ادامه پادکستهای مشترک کاریا و شنوتو ، در سومین برنامه با مهدی سامع و ندا رستمی از استارتاپ دیدیار همراه هستیم . بنا داریم تا در این برنامه به مقوله برون سپاری (out sourcing) بخشی از کارهای یک کسب و کار و بخصوص یک استارتاپ بپردازیم . معایب و مزایای آن را برسی کنیم و …..

  Podcast, Entrepreneurship
  • Type: Podcast
  • © All rights reserved
  Show more tracks and mixes in the neighbourhood
  Full Link
  Short Link (Twitter)