قسمت اول از سری مجموعه پادکستهای مشترک وب سایت کاریا و شنوتو

آشنایی با استارتاپها ، بررسی شرایط فعلی استارتاپها در ایران ، مزایا و مشکلات پیش روی استارتاپها و …. در گپ و گفت دوستانه و صمیمانه حمیدرضا احمدی (مدیر مسئول وب سایت کاریا) با هادی فرنود (فعال در حوزه های استارتاپ در ایران و انگلستان)

روی استارتاپها و …. در گپ و گفت دوستانه و صمیمانه حمیدرضا احمدی (مدیر مسئول وب سایت کاریا) با هادی فرنود (فعال در حوزه های استارتاپ در ایران و انگلستان)

  Podcast, Entrepreneurship
  • Type: Podcast
  • © All rights reserved
  Show more tracks and mixes in the neighbourhood
  Full Link
  Short Link (Twitter)