Đền Thánh Bác Trạch


Tên : Đền Thánh Bác Trạch

sinh năm 2014

tỉnh thái bình ,việt nam