monworkout

by monworkout

"Mon Workout - Calisthenics là trung tâm thể hình với mô hình tập luyện hoàn toàn mới. Được cấp chứng nhận và bảo hộ bởi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Không chỉ đơn giản là tập luyện Calisthenics, Mon Workout còn đem tới hệ sinh thái mở rộng: KOLs, Sản phẩm thời trang và dụng cụ tập luyện, tổ chức sự kiện thể thao, giải đấu, các khóa đào tạo Calisthenics và cấp chứng chỉ huấn luyện viên,...

Đảm bảo đầy đủ các nhu cầu và mục tiêu tập luyện:

read more

"Mon Workout - Calisthenics là trung tâm thể hình với mô hình tập luyện hoàn toàn mới. Được cấp chứng nhận và bảo hộ bởi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Không chỉ đơn giản là tập luyện Calisthenics, Mon Workout còn đem tới hệ sinh thái mở rộng: KOLs, Sản phẩm thời trang và dụng cụ tập luyện, tổ chức sự kiện thể thao, giải đấu, các khóa đào tạo Calisthenics và cấp chứng chỉ huấn luyện viên,...

Đảm bảo đầy đủ các nhu cầu và mục tiêu tập luyện: