mayva360

by mayva360

mayva360.net là nơi những chia sẻ từ kinh nghiệm của những người đã nghiệm ra nó trong quá trình may vá nhằm làm cho việc hoàn thành một sản phẩm đơn giản hơn. Ở đây, chúng ta có thể tìm được những tips hay, tiện lợi mà không phải ai cũng có thể chia sẻ nó với bạn. Không những thế, bạn có thể chọn đây là nơi bắt đầu cho những điều cơ bản nhất trong nghệ thuật may vá, từ sự đơn giản như cách phối màu, phân biệt các loại vải, hay những điều phức tạp hơn ẩn chứa đằng sau những chiếc máy may, máy khâu...
#mayva #mayva360 #mayva360net
Location : 77 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline : 0915316602
Email : info.mayva360.net@gmail.com
Website : mayva360.net
Socials :
facebook.com/mayva360
twitter.com/mayva360
pinterest.com/mayva360
linkedin.com/in/mayva360
mayva360.tumblr.com

read more

mayva360.net là nơi những chia sẻ từ kinh nghiệm của những người đã nghiệm ra nó trong quá trình may vá nhằm làm cho việc hoàn thành một sản phẩm đơn giản hơn. Ở đây, chúng ta có thể tìm được những tips hay, tiện lợi mà không phải ai cũng có thể chia sẻ nó với bạn. Không những thế, bạn có thể chọn đây là nơi bắt đầu cho những điều cơ bản nhất trong nghệ thuật may vá, từ sự đơn giản như cách phối màu, phân biệt các loại vải, hay những điều phức tạp hơn ẩn chứa đằng sau những chiếc máy may, máy khâu...
#mayva #mayva360 #mayva360net
Location : 77 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline : 0915316602
Email : info.mayva360.net@gmail.com
Website : mayva360.net
Socials :
facebook.com/mayva360
twitter.com/mayva360
pinterest.com/mayva360
linkedin.com/in/mayva360
mayva360.tumblr.com