Tracklist
  6:00   Patrick Topping - Brayed
  1:34:00   Konstantin Yoodza - The Spirit of Chernobyl
  1:35:00   Konstantin Yoodza - The Spirit Of Chernobyl


  kraxelhuber, edelhirsch
  • Type: DJ-Set
  • 126 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)