khoahocdigitalmkt

by khdigitalmkt

Khóa học Digital Marketing tại IMTA sẽ giúp hiểu và vận dụng Digital Marketing từ cơ bản đến chuyên sâu, có thể ra đi làm tại các doanh nghiệp lớn
#khoahocdigitalmarketing #khoahocmarketing #khoahocdigitalmarketingimta #khoahocdigitalmktimta
Location: Tầng 4, Tòa Nhà Charmington La Pointe , Số 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Hotline: 0896677499
Email: khoahocdigitalmkt@gmail.com
Website: imta.edu.vn/khoa-hoc-digital-m...arketing-online
Socials:
twitter.com/khdigitalmkt
facebook.com/khoahocdigitalmkt
linkedin.com/in/khoahocdigitalmkt
pinterest.com/khoahocdigitalmkt
instagram.com/khoahocdigitalmkt
youtube.com/channel/UCX5L2ms0v...vCUJ26eVtSCA0mQ

read more

Khóa học Digital Marketing tại IMTA sẽ giúp hiểu và vận dụng Digital Marketing từ cơ bản đến chuyên sâu, có thể ra đi làm tại các doanh nghiệp lớn
#khoahocdigitalmarketing #khoahocmarketing #khoahocdigitalmarketingimta #khoahocdigitalmktimta
Location: Tầng 4, Tòa Nhà Charmington La Pointe , Số 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Hotline: 0896677499
Email: khoahocdigitalmkt@gmail.com
Website: imta.edu.vn/khoa-hoc-digital-m...arketing-online
Socials:
twitter.com/khdigitalmkt
facebook.com/khoahocdigitalmkt
linkedin.com/in/khoahocdigitalmkt
pinterest.com/khoahocdigitalmkt
instagram.com/khoahocdigitalmkt
youtube.com/channel/UCX5L2ms0v...vCUJ26eVtSCA0mQ

Facebook Twitter