FAPTELE APOSTOLILOR | Ellen G.White

by Intercer

Cartea Faptelor a fost scris? de „preaiubitul doctor” Luca, un convertit dintre neamuri, pentru întreaga biseric?, atât pentru iudei, cât ?i pentru neamuri. De?i acoper? o perioad? pu?in mai mare de trei decenii, ea este plin? de importante lec?ii ?i înv???turi pentru biserica din toate veacurile. În Cartea Faptelor, Dumnezeu arat? în mod clar c? ?i ast?zi cre?tinii trebuie s? tr?iasc? experien?a aceluia?i Duh Sfânt care, în Ziua Cincizecimii, a venit cu putere asupra ucenicilor ?i a f?cut ca solia Evangheliei s? se r?spândeasc?, precum focul în arie, în lumea cunoscut? pe atunci. Faptele Duhului Sfânt – prin Petru ?i Pavel, Ioan ?i Iacov, precum ?i prin ceilal?i apostoli – pot ?i trebuie s? se repete în via?a ?i activitatea copiilor slujitorilor lui Dumnezeu de ast?zi.

Modelul abrupt în care se încheie cartea Faptelor nu este incidental; el sugereaz? în mod deliberat faptul c? aceast? extraordinar? relatare este neterminat? ?i, de asemenea, c? faptele lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, trebuie s? continue în toat? dispensa?iunea cre?tin?, fiecare genera?ie ad?ugând un capitol plin de frumuse?e ?i putere la cele precedente. Faptele prezentate în aceast? valoroas? carte sunt, în cel mai real sens al Cuvântului, faptele Duhului Sfânt, pentru c?, în vremea apostolilor, Duhul Sfânt a fost acela care era prezent ca sf?tuitor ?i ajutor al conduc?torilor cre?tini. În Ziua Cincizecimii, ucenicii care se rugau au fost umplu?i de Duhul Sfânt ?i au predicat Evanghelia cu putere.
Cei ?apte b?rba?i ale?i ca diaconi au fost „plini de Duhul Sfânt ?i în?elepciune” (Fapte 6,3). Duhul Sfânt a fost acela care l-a consacrat pe Saul pentru lucrare (Fapte 9,17), care i-a pus deoparte pe Barnaba ?i Saul pentru lucrarea misionar? (Fapte 13,2-4), care a fost prezent în adunarea Bisericii din Ierusalim (Fapte 15,28), precum ?i în c?l?toriile misionare ale lui Pavel (Fapte 16,6.7). Când biserica a suferit persecu?ii din partea romanilor ?i a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care i-a sus?inut pe credincio?i ?i i-a p?strat, ocrotindu-i de erezii.

O comoar? inepuizabil? de adev?r dumnezeiesc, prin care cititorul poate cunoa?te ?i retr?i evenimentele deosebit de str?lucite din prima biseric? cre?tin? ?i, în acela?i timp, poate fi ocrotit de subtilele în?el?ciuni ale vr?jma?ului sufletelor, fiind astfel inspirat?i înt?rit ca, prin via?a ?i activitatea sa, s? completeze, în aceast?
genera?ie, raportul ceresc al Faptelor Apostolilor, al glorioaselor
experien?e în slujba lui Dumnezeu ?i a Evangheliei Sale.

V? dorim audi?ie pl?cut? ?i binecuvântarea Domnului!

read more

Cartea Faptelor a fost scris? de „preaiubitul doctor” Luca, un convertit dintre neamuri, pentru întreaga biseric?, atât pentru iudei, cât ?i pentru neamuri. De?i acoper? o perioad? pu?in mai mare de trei decenii, ea este plin? de importante lec?ii ?i înv???turi pentru biserica din toate veacurile. În Cartea Faptelor, Dumnezeu arat? în mod clar c? ?i ast?zi cre?tinii trebuie s? tr?iasc? experien?a aceluia?i Duh Sfânt care, în Ziua Cincizecimii, a venit cu putere asupra ucenicilor ?i a f?cut ca solia Evangheliei s? se r?spândeasc?, precum focul în arie, în lumea cunoscut? pe atunci. Faptele Duhului Sfânt – prin Petru ?i Pavel, Ioan ?i Iacov, precum ?i prin ceilal?i apostoli – pot ?i trebuie s? se repete în via?a ?i activitatea copiilor slujitorilor lui Dumnezeu de ast?zi.

Modelul abrupt în care se încheie cartea Faptelor nu este incidental; el sugereaz? în mod deliberat faptul c? aceast? extraordinar? relatare este neterminat? ?i, de asemenea, c? faptele lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, trebuie s? continue în toat? dispensa?iunea cre?tin?, fiecare genera?ie ad?ugând un capitol plin de frumuse?e ?i putere la cele precedente. Faptele prezentate în aceast? valoroas? carte sunt, în cel mai real sens al Cuvântului, faptele Duhului Sfânt, pentru c?, în vremea apostolilor, Duhul Sfânt a fost acela care era prezent ca sf?tuitor ?i ajutor al conduc?torilor cre?tini. În Ziua Cincizecimii, ucenicii care se rugau au fost umplu?i de Duhul Sfânt ?i au predicat Evanghelia cu putere.
Cei ?apte b?rba?i ale?i ca diaconi au fost „plini de Duhul Sfânt ?i în?elepciune” (Fapte 6,3). Duhul Sfânt a fost acela care l-a consacrat pe Saul pentru lucrare (Fapte 9,17), care i-a pus deoparte pe Barnaba ?i Saul pentru lucrarea misionar? (Fapte 13,2-4), care a fost prezent în adunarea Bisericii din Ierusalim (Fapte 15,28), precum ?i în c?l?toriile misionare ale lui Pavel (Fapte 16,6.7). Când biserica a suferit persecu?ii din partea romanilor ?i a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care i-a sus?inut pe credincio?i ?i i-a p?strat, ocrotindu-i de erezii.

O comoar? inepuizabil? de adev?r dumnezeiesc, prin care cititorul poate cunoa?te ?i retr?i evenimentele deosebit de str?lucite din prima biseric? cre?tin? ?i, în acela?i timp, poate fi ocrotit de subtilele în?el?ciuni ale vr?jma?ului sufletelor, fiind astfel inspirat?i înt?rit ca, prin via?a ?i activitatea sa, s? completeze, în aceast?
genera?ie, raportul ceresc al Faptelor Apostolilor, al glorioaselor
experien?e în slujba lui Dumnezeu ?i a Evangheliei Sale.

V? dorim audi?ie pl?cut? ?i binecuvântarea Domnului!