FAPTELE APOSTOLILOR | Ellen G.White

by Intercer

Cartea Faptelor a fost scrisă de „preaiubitul doctor” Luca, un convertit dintre neamuri, pentru întreaga biserică, atât pentru iudei, cât și pentru neamuri. Deși acoperă o perioadă puţin mai mare de trei decenii, ea este plină de importante lecţii și învăţături pentru biserica din toate veacurile. În Cartea Faptelor, Dumnezeu arată în mod clar că și astăzi creștinii trebuie să trăiască experienţa aceluiași Duh Sfânt care, în Ziua Cincizecimii, a venit cu putere asupra ucenicilor și a făcut ca solia Evangheliei să se răspândească, precum focul în arie, în lumea cunoscută pe atunci. Faptele Duhului Sfânt – prin Petru și Pavel, Ioan și Iacov, precum și prin ceilalţi apostoli – pot și trebuie să se repete în viaţa și activitatea copiilor slujitorilor lui Dumnezeu de astăzi.

Modelul abrupt în care se încheie cartea Faptelor nu este incidental; el sugerează în mod deliberat faptul că această extraordinară relatare este neterminată și, de asemenea, că faptele lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, trebuie să continue în toată dispensaţiunea creștină, fiecare generaţie adăugând un capitol plin de frumuseţe și putere la cele precedente. Faptele prezentate în această valoroasă carte sunt, în cel mai real sens al Cuvântului, faptele Duhului Sfânt, pentru că, în vremea apostolilor, Duhul Sfânt a fost acela care era prezent ca sfătuitor și ajutor al conducătorilor creștini. În Ziua Cincizecimii, ucenicii care se rugau au fost umpluţi de Duhul Sfânt și au predicat Evanghelia cu putere.
Cei șapte bărbaţi aleși ca diaconi au fost „plini de Duhul Sfânt și înţelepciune” (Fapte 6,3). Duhul Sfânt a fost acela care l-a consacrat pe Saul pentru lucrare (Fapte 9,17), care i-a pus deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea misionară (Fapte 13,2-4), care a fost prezent în adunarea Bisericii din Ierusalim (Fapte 15,28), precum și în călătoriile misionare ale lui Pavel (Fapte 16,6.7). Când biserica a suferit persecuţii din partea romanilor și a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care i-a susţinut pe credincioși și i-a păstrat, ocrotindu-i de erezii.

O comoară inepuizabilă de adevăr dumnezeiesc, prin care cititorul poate cunoaște și retrăi evenimentele deosebit de strălucite din prima biserică creștină și, în același timp, poate fi ocrotit de subtilele înșelăciuni ale vrăjmașului sufletelor, fiind astfel inspiratși întărit ca, prin viaţa și activitatea sa, să completeze, în această
generaţie, raportul ceresc al Faptelor Apostolilor, al glorioaselor
experienţe în slujba lui Dumnezeu și a Evangheliei Sale.

Vă dorim audiție plăcută și binecuvântarea Domnului!

read more

Cartea Faptelor a fost scrisă de „preaiubitul doctor” Luca, un convertit dintre neamuri, pentru întreaga biserică, atât pentru iudei, cât și pentru neamuri. Deși acoperă o perioadă puţin mai mare de trei decenii, ea este plină de importante lecţii și învăţături pentru biserica din toate veacurile. În Cartea Faptelor, Dumnezeu arată în mod clar că și astăzi creștinii trebuie să trăiască experienţa aceluiași Duh Sfânt care, în Ziua Cincizecimii, a venit cu putere asupra ucenicilor și a făcut ca solia Evangheliei să se răspândească, precum focul în arie, în lumea cunoscută pe atunci. Faptele Duhului Sfânt – prin Petru și Pavel, Ioan și Iacov, precum și prin ceilalţi apostoli – pot și trebuie să se repete în viaţa și activitatea copiilor slujitorilor lui Dumnezeu de astăzi.

Modelul abrupt în care se încheie cartea Faptelor nu este incidental; el sugerează în mod deliberat faptul că această extraordinară relatare este neterminată și, de asemenea, că faptele lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, trebuie să continue în toată dispensaţiunea creștină, fiecare generaţie adăugând un capitol plin de frumuseţe și putere la cele precedente. Faptele prezentate în această valoroasă carte sunt, în cel mai real sens al Cuvântului, faptele Duhului Sfânt, pentru că, în vremea apostolilor, Duhul Sfânt a fost acela care era prezent ca sfătuitor și ajutor al conducătorilor creștini. În Ziua Cincizecimii, ucenicii care se rugau au fost umpluţi de Duhul Sfânt și au predicat Evanghelia cu putere.
Cei șapte bărbaţi aleși ca diaconi au fost „plini de Duhul Sfânt și înţelepciune” (Fapte 6,3). Duhul Sfânt a fost acela care l-a consacrat pe Saul pentru lucrare (Fapte 9,17), care i-a pus deoparte pe Barnaba și Saul pentru lucrarea misionară (Fapte 13,2-4), care a fost prezent în adunarea Bisericii din Ierusalim (Fapte 15,28), precum și în călătoriile misionare ale lui Pavel (Fapte 16,6.7). Când biserica a suferit persecuţii din partea romanilor și a iudeilor, Duhul Sfânt a fost acela care i-a susţinut pe credincioși și i-a păstrat, ocrotindu-i de erezii.

O comoară inepuizabilă de adevăr dumnezeiesc, prin care cititorul poate cunoaște și retrăi evenimentele deosebit de strălucite din prima biserică creștină și, în același timp, poate fi ocrotit de subtilele înșelăciuni ale vrăjmașului sufletelor, fiind astfel inspiratși întărit ca, prin viaţa și activitatea sa, să completeze, în această
generaţie, raportul ceresc al Faptelor Apostolilor, al glorioaselor
experienţe în slujba lui Dumnezeu și a Evangheliei Sale.

Vă dorim audiție plăcută și binecuvântarea Domnului!