CALEA CĂTRE HRISTOS | Ellen G.White

by Intercer

Puţine cărţi reuşesc să ajungă la o răspândire recunoscută de milioane de cititori sau să exercite o influenţă atât de mare pentru ı̂ncurajarea oamenilor, aşa cum a reuşit cartea Calea către Hristos. Acest mic volum a fost tipărit ı̂n nenumărate ediţii, ı̂n peste şaptezeci de limbi, inspirând sute şi sute de bărbaţi şi femei din ı̂ntreaga lume, chiar şi dintre cei care locuiesc ı̂n zonele cele mai ı̂ndepărtate ale pământului. De la apariţia primei ediţii, ı̂n 1892, cei care au publicat această carte au fost nevoiţi să adauge ediţie după ediţie pentru a răspunde cererii imediate şi insistente, venite din partea publicului cititor.

Autoarea acestei cărţi, Ellen G. White (1827-1915), a fost o vorbitoare şi o scriitoare religioasă, bine-cunoscută ı̂n trei continente. Născută ı̂n apropiere de Portland, Maine, ea şi-a petrecut tinereţea ı̂n statele Noii Anglii, apoi, călătoriile şi activităţile ei au condus-o ı̂n zonele aflate ı̂ntr-o rapidă expansiune, ı̂n partea de vest a Statelor Unite. In perioada anilor 1885-1887, s-a dedicat lucrării ı̂n statele principale ale Europei, unde a vorbit adesea ı̂n public, adresându-se unor audienţe numeroase, şi, de asemenea, a continuat să scrie. După aceea, a petrecut nouă ani ı̂n Australia şi Noua Zeelandă. Scrierile ei ı̂nsumează patruzeci şi cinci de volume, mari şi mici, ı̂n domeniul teologiei, al educaţiei, al sănătăţii, al familiei şi al creştinismului practic, multe dintre ele fiind răspândite ı̂n mai bine de un milion de exemplare tipărite. Dintre toate acestea, Calea către Hristos este cea mai cunoscută şi mai citită carte.

Acest mic tratat ı̂n domeniul devoţiunii ı̂şi enunţă chiar din titlu misiunea pe care o are. Cartea ı̂l ı̂ndrumă pe cititor spre Iisus Hristos, ca fiind singurul care poate să ı̂mplinească nevoile sufletului. Paşii celui care se simte nesigur şi cuprins de ı̂ndoială sunt conduşi pe cărarea păcii. Cel care caută neprihănirea şi desăvârşirea caracterului este ı̂ndrumat pas cu pas pe calea vieţuirii creştine, spre acea experienţă prin care poate cunoaşte plinătatea binecuvântării aflate ı̂n deplina predare de sine. Cartea dezvăluie secretul biruinţei şi descoperă ı̂ntr-o manieră simplă harul mântuitor şi puterea susţinătoare a Marelui Prieten al întregii omeniri.

In Vechiul Testament, Iacov, când a fost ı̂mpovărat de teama că păcatul lui ı̂l despărţise de Dumnezeu, s-a aşezat să se odihnească „şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer”. In felul acesta, celui ce rătăcea, i s-a dezvăluit legătura care există ı̂ntre pământ şi cer, iar Acela care stătea deasupra scării misterioase i-a adresat cuvinte de speranţă şi mângâiere. Fie ca viziunea cerească să se repete pentru mulţi dintre cei care vor citi această frumoasă expunere a pașilor care trebuie făcuți pe calea către Hristos.

Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!

read more

Puţine cărţi reuşesc să ajungă la o răspândire recunoscută de milioane de cititori sau să exercite o influenţă atât de mare pentru ı̂ncurajarea oamenilor, aşa cum a reuşit cartea Calea către Hristos. Acest mic volum a fost tipărit ı̂n nenumărate ediţii, ı̂n peste şaptezeci de limbi, inspirând sute şi sute de bărbaţi şi femei din ı̂ntreaga lume, chiar şi dintre cei care locuiesc ı̂n zonele cele mai ı̂ndepărtate ale pământului. De la apariţia primei ediţii, ı̂n 1892, cei care au publicat această carte au fost nevoiţi să adauge ediţie după ediţie pentru a răspunde cererii imediate şi insistente, venite din partea publicului cititor.

Autoarea acestei cărţi, Ellen G. White (1827-1915), a fost o vorbitoare şi o scriitoare religioasă, bine-cunoscută ı̂n trei continente. Născută ı̂n apropiere de Portland, Maine, ea şi-a petrecut tinereţea ı̂n statele Noii Anglii, apoi, călătoriile şi activităţile ei au condus-o ı̂n zonele aflate ı̂ntr-o rapidă expansiune, ı̂n partea de vest a Statelor Unite. In perioada anilor 1885-1887, s-a dedicat lucrării ı̂n statele principale ale Europei, unde a vorbit adesea ı̂n public, adresându-se unor audienţe numeroase, şi, de asemenea, a continuat să scrie. După aceea, a petrecut nouă ani ı̂n Australia şi Noua Zeelandă. Scrierile ei ı̂nsumează patruzeci şi cinci de volume, mari şi mici, ı̂n domeniul teologiei, al educaţiei, al sănătăţii, al familiei şi al creştinismului practic, multe dintre ele fiind răspândite ı̂n mai bine de un milion de exemplare tipărite. Dintre toate acestea, Calea către Hristos este cea mai cunoscută şi mai citită carte.

Acest mic tratat ı̂n domeniul devoţiunii ı̂şi enunţă chiar din titlu misiunea pe care o are. Cartea ı̂l ı̂ndrumă pe cititor spre Iisus Hristos, ca fiind singurul care poate să ı̂mplinească nevoile sufletului. Paşii celui care se simte nesigur şi cuprins de ı̂ndoială sunt conduşi pe cărarea păcii. Cel care caută neprihănirea şi desăvârşirea caracterului este ı̂ndrumat pas cu pas pe calea vieţuirii creştine, spre acea experienţă prin care poate cunoaşte plinătatea binecuvântării aflate ı̂n deplina predare de sine. Cartea dezvăluie secretul biruinţei şi descoperă ı̂ntr-o manieră simplă harul mântuitor şi puterea susţinătoare a Marelui Prieten al întregii omeniri.

In Vechiul Testament, Iacov, când a fost ı̂mpovărat de teama că păcatul lui ı̂l despărţise de Dumnezeu, s-a aşezat să se odihnească „şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer”. In felul acesta, celui ce rătăcea, i s-a dezvăluit legătura care există ı̂ntre pământ şi cer, iar Acela care stătea deasupra scării misterioase i-a adresat cuvinte de speranţă şi mângâiere. Fie ca viziunea cerească să se repete pentru mulţi dintre cei care vor citi această frumoasă expunere a pașilor care trebuie făcuți pe calea către Hristos.

Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!