ADEV?RUL DESPRE ÎNGERI | Ellen G.White

by Intercer

Aceast? carte se ocup? de un subiect de interes mondial. Într-un num?r f?r? precedent, programele de televiziune prezint? relat?ri cu privire la implicarea îngerilor în treburile oamenilor. Ziare de scandal public? povestiri despre numeroase apari?ii de vizitatori extratere?tri. Libr?riile etaleaz?, raft dup? raft, volume ce se ocup? cu lumea supranatural?, iar vânz?rile sunt mari. În toate ??rile, oamenii î?i pun întreb?ri de felul: Dac? îngerii exist?, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele mor?ilor? Sunt ei prieteno?i sau ostili? Pot ei comunica cu noi?

Majoritatea r?spunsurilor date de “cei autoriza?i” nu-l satisfac pe c?ut?torul sincer dup? adev?r. Multe dintre r?spunsuri reprezint? doar ni?te specula?ii. Unele dintre acestea sunt f?cute într-adins senza?ionale, iar altele se bazeaz? pe o interpretare eronat? a Scripturii.

Spre deosebire de acestea, cartea de fa?? cuprinde informa?ii inspirate. Ea ofer? r?spunsuri întemeiate puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expune adev?rul despre îngeri, ci, credem noi, îl conduce pe cititor într-o mai profund? experien?? spiritual?.

Primul capitol ne prezint? o privire general? asupra existen?ei ?i activit??ilor fiin?elor din lumea nev?zut?. Capitolul al doilea ilustreaz? câteva din numeroasele c?i prin care îngerii sunt implica?i în via?a oamenilor. Începând cu capitolul 3, cartea prezint?, în secven?e istorice, o suit? de evenimente ?i experien?e în care îngerii au jucat un rol major.

Începe cu r?zvr?tirea lui Lucifer în cer, înainte de crearea acestei lumi, ?i se încheie cu rolul îngerilor în m?re?ele evenimente din viitor.

Acest volum constituie o carte — resurs? de nepre?uit, îns? este mai mult decât atât; este o carte care d? la o parte v?lul dintre lumea v?zut? ?i cea nev?zut?. Ea descoper? implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au putut explica, ?i d? cititorului sim??mântul c? este martor ocular al acestor evenimente — o experien?? într-adev?r extraordinar?!

Noi credem c? aceast? carte va fi pre?uit? de c?ut?torii de adev?r de pretutindeni din lume, c? ea îi va ajuta s? recunoasc? manifest?rile contraf?cute ale spiritelor ?i c?, în via?a lor de zi cu zi, Dumnezeu îi va conduce s? caute ?i s? se bucure de p?rt??ia îngerilor sfin?i.

Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!

read more

Aceast? carte se ocup? de un subiect de interes mondial. Într-un num?r f?r? precedent, programele de televiziune prezint? relat?ri cu privire la implicarea îngerilor în treburile oamenilor. Ziare de scandal public? povestiri despre numeroase apari?ii de vizitatori extratere?tri. Libr?riile etaleaz?, raft dup? raft, volume ce se ocup? cu lumea supranatural?, iar vânz?rile sunt mari. În toate ??rile, oamenii î?i pun întreb?ri de felul: Dac? îngerii exist?, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele mor?ilor? Sunt ei prieteno?i sau ostili? Pot ei comunica cu noi?

Majoritatea r?spunsurilor date de “cei autoriza?i” nu-l satisfac pe c?ut?torul sincer dup? adev?r. Multe dintre r?spunsuri reprezint? doar ni?te specula?ii. Unele dintre acestea sunt f?cute într-adins senza?ionale, iar altele se bazeaz? pe o interpretare eronat? a Scripturii.

Spre deosebire de acestea, cartea de fa?? cuprinde informa?ii inspirate. Ea ofer? r?spunsuri întemeiate puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expune adev?rul despre îngeri, ci, credem noi, îl conduce pe cititor într-o mai profund? experien?? spiritual?.

Primul capitol ne prezint? o privire general? asupra existen?ei ?i activit??ilor fiin?elor din lumea nev?zut?. Capitolul al doilea ilustreaz? câteva din numeroasele c?i prin care îngerii sunt implica?i în via?a oamenilor. Începând cu capitolul 3, cartea prezint?, în secven?e istorice, o suit? de evenimente ?i experien?e în care îngerii au jucat un rol major.

Începe cu r?zvr?tirea lui Lucifer în cer, înainte de crearea acestei lumi, ?i se încheie cu rolul îngerilor în m?re?ele evenimente din viitor.

Acest volum constituie o carte — resurs? de nepre?uit, îns? este mai mult decât atât; este o carte care d? la o parte v?lul dintre lumea v?zut? ?i cea nev?zut?. Ea descoper? implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au putut explica, ?i d? cititorului sim??mântul c? este martor ocular al acestor evenimente — o experien?? într-adev?r extraordinar?!

Noi credem c? aceast? carte va fi pre?uit? de c?ut?torii de adev?r de pretutindeni din lume, c? ea îi va ajuta s? recunoasc? manifest?rile contraf?cute ale spiritelor ?i c?, în via?a lor de zi cu zi, Dumnezeu îi va conduce s? caute ?i s? se bucure de p?rt??ia îngerilor sfin?i.

Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!