†hê Ðårkêr ̆ Gꆧ, †hê Çlêårêr Wê §êê

𝙰𝚌𝚒𝚍 ● 𝙳𝚊𝚛𝚔 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚘 ● 𝙽𝚘𝚒𝚛 𝙼𝚞𝚜𝚒𝚌 ● 𝚃𝚎𝚌𝚑𝚗𝚘 ● 𝙷𝚘𝚞𝚜𝚎 ● 𝙿𝚜𝚢𝚌𝚑𝚊𝚍𝚎𝚕𝚒𝚌

Translate this for me please

  RAVE MUSIC
  • Type: DJ-Set
  • 124 bpm
  • Key: Gm
  • © No rights reserved
  • Cluj-Napoca, Cluj County, Romania
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing