A sound-walk through the Zeeuws Museum starts outside on the square of the Abbey in the centre of Middelburg. You hear the Carillon and some music from a broken speaker in the entrance gate. Inside there's a whole lot of different sounds like old doors, elevators, children, a film projection, coffee machines and many others.

De geluidswandeling door het Zeeuws Museum begint buiten op het Abdijplein in het centrum van Middelburg. Je hoort het Carillon en een muziekje wat klinkt uit een kapotte speaker in de toegangspoort. Binnen hoor je veel verschillende geluiden zoals oude deuren, liften, kinderen, een film vertoning, koffie machines en vele anderen.

    Other, Field Recordings
    Full Link
    Short Link (Twitter)