P A R A B O L I C B C N V O L 0 A [ V A ]

by Hèctor Díez

18 d' Abril de 2013. Celebrem la sortida al carrer de la primera referència de Parabolic Label
On EP_VA / PL001e012 parabolic-label.net/audio/on-e...p/#.UdkmQm0bR8E inclós al final d'aquesta compilació.
Tots els sons han estat previament compartits a:
facebook.com/groups/idmbcn
Juliol 2013

Gràcies i bonideema a tothom.

read more

18 d' Abril de 2013. Celebrem la sortida al carrer de la primera referència de Parabolic Label
On EP_VA / PL001e012 parabolic-label.net/audio/on-e...p/#.UdkmQm0bR8E inclós al final d'aquesta compilació.
Tots els sons han estat previament compartits a:
facebook.com/groups/idmbcn
Juliol 2013

Gràcies i bonideema a tothom.