در پادکست هفتم مشترک کاریا و شنوتو ، با علی امیری از استارتاپ زرین پال همراه هستیم . در این پادکست به تجارت الکترونیکی (e-commerce) و مسائل مختص به این حوزه صحبت می کنیم . علی و همکارانش یش از سه ساله که روی پروزه زرین پال کار کرده اند و هم اکنون بیش از 7000 درگاه فعال دارند.

    Podcast, Entrepreneurship
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)