در پادکست قسمت ششم کاریا، با میلاد صابری از استارتاپ کاربانک همراه هستیم . در این پادکست به بازارهای دوطرفه در کسب و کارها می پردازیم . با میلاد از روش آغاز پروژه کاربانک صحبت می کنیم . این پادکست به کمک شنوتو تهیه شده است.

    Podcast, Entrepreneurship
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)