anongnghiep

Owner: anongnghiep

anongnghiep.net chia sẻ kiến thức làm nông nghiệp, kinh nghiệm trồng lúa, các loại cây nông nghiệp khác, cây công nghiệp, kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Anongnghiep.net luôn cập nhật 24/7 các tin tức, thông tin liên quan đến nông nghiệp trong và ngoài nước, những ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây nông nghiệp, công nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra Anongnghiep.net còn hướng dẫn bà con cách trừ sâu bọ, cách trị bệnh cây trồng, vật nuôi,...
Location: 67 Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Nội, Vietnam
Hotline: 0917827169
Hashtags: #anongnghiep #anongnghiepnet #tinnongnghiep #khuyennong
Email: info.anongnghiep.net@gmail.com
Website: anongnghiep.net
Socials:
facebook.com/anongnghiep
twitter.com/anongnghiep
linkedin.com/in/anongnghiep
pinterest.com/anongnghiep
youtube.com/@anongnghiep/about

read more

anongnghiep.net chia sẻ kiến thức làm nông nghiệp, kinh nghiệm trồng lúa, các loại cây nông nghiệp khác, cây công nghiệp, kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Anongnghiep.net luôn cập nhật 24/7 các tin tức, thông tin liên quan đến nông nghiệp trong và ngoài nước, những ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây nông nghiệp, công nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra Anongnghiep.net còn hướng dẫn bà con cách trừ sâu bọ, cách trị bệnh cây trồng, vật nuôi,...
Location: 67 Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Nội, Vietnam
Hotline: 0917827169
Hashtags: #anongnghiep #anongnghiepnet #tinnongnghiep #khuyennong
Email: info.anongnghiep.net@gmail.com
Website: anongnghiep.net
Socials:
facebook.com/anongnghiep
twitter.com/anongnghiep
linkedin.com/in/anongnghiep
pinterest.com/anongnghiep
youtube.com/@anongnghiep/about