This is the remix I made for the song "Kam nevoje" by Alban Skenderaj ft. Elinel! I hope you like it!____ Kjo është remix kam bërë për këngën "Kam nevoje" Alban Skenderaj ft. Elinel! Unë shpresoj që ju të gëzojnë!

Alban Skenderaj: bit.ly/FacebookAlbanSkenderaj
Elinel: bit.ly/FacebookElinel
FUTURIZE: bit.ly/facebookFUTURIZE

Original in:

bit.ly/itunesKamnevoje
bit.ly/amazonKamnevoje

    Other
    Full Link
    Short Link (Twitter)