در این اپیزود، دکتر آرین اکبری طراح موفقیت ژنتیکی ، مدرس، کارآفرین و موسس شهر کاغذ دیواری از داستان جذاب کارآفرینی خودش می گوید. کسب و کار اول او که همزمان با فعالیت های علمی بود، شکست سنگینی می خورد و بیش از هفتصد میلیون تومان بدهی برای او رقم می زند. اما این شکست، نمی تواند مانعی برای پیشرفت های او شود.

ادامه مسیر موفقیت او را با دانلود این اپیزود از زبان خود ایشان بشنوید!

Translate this for me please

  Podcast
  • 94 bpm
  • Key: Em
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing