مهمان قسمت چهارم مسیرآفرین سراج رضوی زاده بنیانگذار وبسایت بوکینگ ویلا است. در این قسمت او داستان و تجربه های کلیدی را در مسیر کارآفرینی خودش بیان می کند. لطفا تا آخر همراه باشید.
برای شنیدن دیگر برنامه های مسیرآفرین می توانید به وبسایت masirafarin.ir مراجعه کنید.

    Podcast
    • 124 bpm
    • Key: Bbm
    Full Link
    Short Link (Twitter)