Cách Kiểm Soát CẢM XÚC (Chắc Chắn Thành Công) Nghệ Thuật Làm Chủ Cảm Xúc
Bài học Thành Công - Đăng Ký: goo.gl/hjhbRB Add Bài Học - Đổi Đời Đời!
► Đóng góp: 50% Làm Từ Thiện, 50% Kinh phí Phát triển Kênh
VCB: 0491000116623 - Chủ tk Nguyễn Kim Ngân
Paypal: suckhoenguoiviet1201@gmail.com
► Tài liệu liên kết, quảng cáo: anhduy.htd@gmail.com

#baihocthanhcong, #thaydoicuocdoi

The Learning Channel for the people are not allowed to the Giàu Có - Thành Công - Tự Do - Hạnh Phúc Trọn trống trong cuộc sống.

Casting the processes to business, the lesson to rich, how to manage the financial, secret live & healthy ... help you change the life.
Hãy bình luận chủ đề, bài học, kỹ năng bạn muốn học nhé!

Âm nhạc được cấp phép theo CC:
Cuộc sống của Riley bởi Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Ghi công ( creativecommons.org/licenses ...)
Nguồn: incompetech.com/music/royalty- ...
Artist: incompetech.com

Translate this for me please

  Audiobook
  • 106 bpm
  • Key: Abm
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing