Profile description of πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj MorenoπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯:

πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj Moreno Germany
πŸ‘‰yes I am there for everyone in the World
πŸ‘‰Booking Me for 2o2o
πŸ‘‰ werner68heiss@gmail.com

πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰ 403.808 Plays πŸ˜˜πŸ‘ˆ
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj MorenoπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Djane PoojaπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Djane RiyaπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj DarwellπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Victor RogerπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰John SpectreπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰DJ MAGGA-TπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰ 382.242 Plays πŸ˜˜πŸ‘ˆ

🎢 Music News 🎢

πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰The VideoπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯

πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Djane Pooja x Dj Moreno - Bad Boy Song ReMix 2o2o
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰ facebook.com/234464804035171/v...207697222861708
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰ or
πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰ youtube.com/watch?v=ZLX88dQ9pPo

πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj Moreno x Loco Contigo ReMix 2o2oπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
facebook.com/234464804035171/v...522116605208230

πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj Moreno x Loco Contigo ReMix 2o2oπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
facebook.com/234464804035171/v...522116605208230

πŸ”₯πŸ˜‹πŸ‘‰Dj Moreno x Loco Contigo ReMix 2o2oπŸ‘ˆπŸ˜˜πŸ”₯
facebook.com/234464804035171/v...522116605208230

    R&B
    Full Link
    Short Link (Twitter)