Đinh Ngọc Diệp - Charmbold

by Đinh Ngọc Diệp

Tôi, Đinh Ngọc Diệp là dược sĩ đã có kinh nghiệm gần 15 năm trong nghề. Từ 11/2022, tôi bắt đầu làm công tác biên soạn nội dung cho website Charm Bold. Đây là một trong những công việc tôi yêu thích và đúng chuyên nghành mình đã học. Vì vậy, tôi hi vọng sẽ mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích.
Email: dinhngocdiep1107@gmail.com
Điện thoại: 0931385378
Địa chỉ: 2/36 Đường 10, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Website: charmbold.com/dinh-ngoc-diep
Socials:
facebook.com/dinhngocdiepcb
twitter.com/dinhngocdiepcb
linkedin.com/in/dinhngocdiep
instagram.com/dinhngocdiepcb
pinterest.com/dinhngocdiepcb
youtube.com/@dinhngocdiepcb/about

read more

Tôi, Đinh Ngọc Diệp là dược sĩ đã có kinh nghiệm gần 15 năm trong nghề. Từ 11/2022, tôi bắt đầu làm công tác biên soạn nội dung cho website Charm Bold. Đây là một trong những công việc tôi yêu thích và đúng chuyên nghành mình đã học. Vì vậy, tôi hi vọng sẽ mang lại cho bạn những kiến thức bổ ích.
Email: dinhngocdiep1107@gmail.com
Điện thoại: 0931385378
Địa chỉ: 2/36 Đường 10, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Website: charmbold.com/dinh-ngoc-diep
Socials:
facebook.com/dinhngocdiepcb
twitter.com/dinhngocdiepcb
linkedin.com/in/dinhngocdiep
instagram.com/dinhngocdiepcb
pinterest.com/dinhngocdiepcb
youtube.com/@dinhngocdiepcb/about