Điện Lạnh Từ Tâm

25/8 to 7, khu pho 3, duong TA13, P Thoi An, Q 12, HCM