Dzieje Apostolskie i Listy Pawła (Danuta Piekarz)

by Orygenes+

Orygenes+