Moja súčasná činnosť sa upriamuje predovšetkým na aplikáciu psychosomatického modelu vzniku a mechanizmu vývoja ochorení podľa germánskej novej medicíny MUDr. Ryke Geerd Hamera rozšíreného o transgeneračný model prenosu emocionálnych konfliktov v zrkadle tradičných medicínskych náuk akou je indická ayurvéda, tradičná čínska medicína, etikoterapia a védska psychológia.
Viac ›› cez-okno.net/rubrika/serial-ge...a-nova-medicina

    Podcast
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)