“Technologický, spoločenský a prírodný zlom súčasnej spoločnosti”

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc., je ekonóm a prognostik. Pôsobil ako predseda vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV a ako poradca premiéra.

Prednášku sme natočili na medzinárodnej konferencii ENERGIA ŽIVOTA 2. 4. 2016 v Bratislave.
›› nasasvetelna.sk/energia-zivota/

VIDEO►www.youtube.com/watch?v=EHEFYY3m5-o

© Peter Staněk
Toto video môže byť šírené jedine celé, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky.
(Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

    Podcast
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)