✔ Štvrťročne, mesačne, týždenne alebo ešte častejšie?

č.ú.: 0404091578/0900 | IBAN: SK78 0900 0000 0004 0409 1578 | SWIFT (BIC): GIBASKBX
Bitcoin: 1NpZnvaMjhXYKdyVmMewXqFP8LrH2oM6GA
PayPal: spravy@cez-okno.net

cez-okno.net/spravy

Hlas: Mária Lada
Hudba: Sokol
Vyrobilo: unas.click

    Podcast
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)