“Hlavným životným zákonom je udržiavanie dynamickej rovnováhy, alebo homeostázy. A každý živý organizmus, podľa vnútorných životných zákonov, usiluje o homeostázu. Tento zákon funguje od prvých dní života ktorejkoľvek živej bytosti. Táto rovnováha životných procesov sa má uskutočňovať stále a v akýchkoľvek podmienkach. Na živý organizmus z vonku pôsobí Realita, Bytie. A on reaguje na toto pôsobenie. Zdravý organizmus je ten, ktorý prebýva v harmónii, alebo dynamickej rovnováhe.”
Viac ›› cez-okno.net/clanok/cyklus-ziv...micka-rovnovaha
Hlas: Nuesta
Nahral: Alfík

    Podcast
    • Type: Podcast
    • © All rights reserved
    Full Link
    Short Link (Twitter)