Rozmowa z o. Jackiem Wolanem SP o adwencie, oczekiwaniu na przyjście Chrystusa na końcu dziejów oraz o wydanej przez Wydawnictwo eSPe książce „Modlitwy na adwent”.

 • Jaki jest sens słów „adwent” i „paruzja”? Co etymologicznie znaczą te słowa w grece i łacinie?
 • Co dla człowieka XXI wieku oznacza prawda, że jesteśmy pielgrzymami w tym życiu?
 • W oryginale w Nowym Testamencie czytamy polecenie, by przygotować nie którąś z naszych dróg Panu, ale drogę Pana. Tę jedną jedyną, która jest Jego drogą i po której On do nas przychodzi. Jakie są strategie właściwego rozpoznania tej jedynej drogi Pana?
 • Czy Bóg jest Sędzią? W jakim sensie? Czy powinniśmy się bać dnia sądu?
 • Co wiemy na poziomie historii o Janie Chrzcicielu? Kim był? Jak rozumiał swoją misję? Na ile jest prawdopodobne, że – jak powiadają niektórzy – mógł być związany z esseńczykami z Qumran?
 • Adwent to czas nawrócenia. Nawrócenie to moment i decyzja czy bardziej proces i droga?
 • Biblijna pustynia to miejsce, skąd mówi Bóg. Jak człowiek XXI wieku może doświadczyć pustyni?
 • Jak rozumieć czytaną w adwentowej liturgii przypowieść o pannach mądrych i głupich? Czy straszna kara nie jest trochę nieproporcjonalna do zwykłego ludzkiego roztargnienia? Jak rozumieć tę przypowieść?
 • Święty Łukasz w Kantyku Zachariasza, zapowiadając nadejście Chrystusa, przywołuje motyw słońca: Oto z góry nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. Normalnie słońce wschodzi z dołu albo zachodzi z wysoka. A tu przychodzi z dołu i z góry jednocześnie – wschodzi z wysoka. Dlaczego tak?
 • Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek - w dwóch naturach, bez zmieszania, bez zmiany, bez rozdzielania i rozłączania. Tak powiedział sobór. Taki jest dogmat. I w takiego Boga wierzymy. Ale jak to przełożyć na bardziej współczesny język i jak to rozumieć?

O. Jacek Wolan SP – pijar, asystent prowincjalny i rzecznik prasowy Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

Translate this for me please

  Podcast
  • 129 bpm
  • Key: Abm
  • Kraków, Polska
  Full Link
  Short Link (Twitter)
  Download Video Preview for sharing