bancah5vip

52 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội