Bác sĩ Luân, chuyên gia thực hiện các tiểu phẫu thuật ngoại khoa; mổ u mỡ, u bã đâu, u bao hoạt dịch, đốt mắt cá.
Địa chỉ: Đối diện UBNN xã Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
SĐT/Zalo 0395621593
Website:
bacsiluan.vn
Email: bacsivanluan@gmail.com
Facebook: facebook.com/fanpagebacsiluan – Bệnh viện Yên Lạc
Youtube: youtube.com/channel/UC_wroTI-A...AKhK4mmkwJWWmHg – Bệnh viện Yên Lạc
Tiktok: tiktok.com/@bacsiluan.vn – Tiểu phẫu thuật
Hashtag: #bacsiluan, #tieuphau, #umo, #ubadau, #ubaohoatdich
twitter.com/bacsiluanvn
linkedin.com/in/bacsiluan
issuu.com/bacsiluan
pinterest.com/bacsiluan
ok.ru/profile/581775531386/statuses
independent.academia.edu/bacsiluan
talk.plesk.com/members/bacsilu...n.262367/#about
twitch.tv/bacsiluan
dribbble.com/bacsiluan/about
sites.google.com/view/bacsiluan
vi.gravatar.com/bacsiluan
profile.hatena.ne.jp/bacsiluan/profile
liveinternet.ru/users/bacsiluan/blog

read more

Bác sĩ Luân, chuyên gia thực hiện các tiểu phẫu thuật ngoại khoa; mổ u mỡ, u bã đâu, u bao hoạt dịch, đốt mắt cá.
Địa chỉ: Đối diện UBNN xã Bình Định, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
SĐT/Zalo 0395621593
Website:
bacsiluan.vn
Email: bacsivanluan@gmail.com
Facebook: facebook.com/fanpagebacsiluan – Bệnh viện Yên Lạc
Youtube: youtube.com/channel/UC_wroTI-A...AKhK4mmkwJWWmHg – Bệnh viện Yên Lạc
Tiktok: tiktok.com/@bacsiluan.vn – Tiểu phẫu thuật
Hashtag: #bacsiluan, #tieuphau, #umo, #ubadau, #ubaohoatdich
twitter.com/bacsiluanvn
linkedin.com/in/bacsiluan
issuu.com/bacsiluan
pinterest.com/bacsiluan
ok.ru/profile/581775531386/statuses
independent.academia.edu/bacsiluan
talk.plesk.com/members/bacsilu...n.262367/#about
twitch.tv/bacsiluan
dribbble.com/bacsiluan/about
sites.google.com/view/bacsiluan
vi.gravatar.com/bacsiluan
profile.hatena.ne.jp/bacsiluan/profile
liveinternet.ru/users/bacsiluan/blog

bacsiluan.vn