Te 'oto' oto nei - the birds are singing
Te manu o te ra'i - in the sky
Pehepehe no 'oe - a chant to you
E te tama o te fenua - the child of the land
Ua riro ho'i 'oe - You are
Maite ho'e feti'a - like a star in the sky
No te ra'i e turamarama - lights up
To' u orara'a - my life.

'O 'oe ta'u mihira'a - I miss you
Ta'u ferurira'a - In my thoughts
I te mau mahana ato'a - Everyday
'O 'oe te niu o te orara'a - You're the foundation of life
Te papa e vai nei - that remains
I roto i to'u nei mafatu - In my heart
'Aue te 'oa'oa - All the happiness
Ia 'oe e te tama - To you child
E tama ma'ohi - Polynesian child.

    World
    Full Link
    Short Link (Twitter)