AZTAX Co,.LTD

by AZTAX Co,.LTD

AZTAX là agency chuyên cung cấp Giải Pháp Quản Lý Tổng Thể Cho Doanh Nghiệp. AZTAX luôn mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc, giúp mỗi khách hàng giải quyết định những khó khăn trong các vấn đề thủ tục hành chính bằng việc hỗ trợ 3 gói dịch vụ chính là: dịch vụ pháp lý, dịch vụ kế toán và dịch vụ C&B. Bên cạnh đó, chúng tôi còn những gói dịch vụ riêng lẻ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp những nghiệp vụ phát sinh như: dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, dịch vụ giấy phép con, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, dịch vụ thay đổi thông tin doanh nghiệp, dịch vụ sau thành lập doanh nghiệp, dịch vu tạm ngừng doanh nghiệp, dịch vụ giải thể, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, dịch vụ gỡ rối hồ sơ kế toán, dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ tính lương, dịch vụ đăng ký lao động, dịch vụ xây dựng thang lương và bảng lương, dịch vụ BHXH - BHTN - BHYT, dịch vụ thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH.
aztax2021@gmail.com
SĐT: 0932 383 089
aztax.com.vn
Địa chỉ: 135 Đường 12 KDC City Land Park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
#Giải_pháp_quản_lý_tổng_thể_cho_doanh_nghiệp #AZTAX

read more

AZTAX là agency chuyên cung cấp Giải Pháp Quản Lý Tổng Thể Cho Doanh Nghiệp. AZTAX luôn mong muốn trở thành điểm tựa vững chắc, giúp mỗi khách hàng giải quyết định những khó khăn trong các vấn đề thủ tục hành chính bằng việc hỗ trợ 3 gói dịch vụ chính là: dịch vụ pháp lý, dịch vụ kế toán và dịch vụ C&B. Bên cạnh đó, chúng tôi còn những gói dịch vụ riêng lẻ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp những nghiệp vụ phát sinh như: dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, dịch vụ giấy phép con, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, dịch vụ thay đổi thông tin doanh nghiệp, dịch vụ sau thành lập doanh nghiệp, dịch vu tạm ngừng doanh nghiệp, dịch vụ giải thể, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, dịch vụ gỡ rối hồ sơ kế toán, dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ tính lương, dịch vụ đăng ký lao động, dịch vụ xây dựng thang lương và bảng lương, dịch vụ BHXH - BHTN - BHYT, dịch vụ thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH.
aztax2021@gmail.com
SĐT: 0932 383 089
aztax.com.vn
Địa chỉ: 135 Đường 12 KDC City Land Park Hill, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
#Giải_pháp_quản_lý_tổng_thể_cho_doanh_nghiệp #AZTAX

Facebook Twitter