Pacal Kecik Azman Rasdi Dev

Visi menjadi organisasi statistik terkemuka menjelang tahun 2020 menyediakan platform untuk Jabatan untuk meningkatkan penghantaran statistiknya setanding dengan organisasi statistik negara-negara maju. Oleh itu, melalui Pelan Strategik 2010-2014, Jabatan telah mengenal pasti pelbagai program untuk meningkatkan pengurusan statistik dan teknologi maklumat supaya aktiviti pengumpulan data, tafsiran dan penyampaian data kepada semua pengguna, sama ada Kerajaan, sektor swasta atau organisasi antarabangsa dilaksanakan dengan berkesan . Jabatan ini juga menanamkan budaya yang inovatif dan kreatif di kalangan pegawai sebagai inisiatif untuk memenuhi pelbagai keperluan pengguna dalam persekitaran global yang dinamik dan mencabar.

Dengan aspirasi 1Malaysia: Rakyat Pertama, Pencapaian Sekarang, Jabatan meneruskan usahanya untuk meningkatkan akses data melalui laman web ini dengan menyediakan kemudahan muat turun percuma. Di samping itu, sebuah portal baru dengan kemudahan yang lebih interaktif dan mesra pengguna adalah dalam perancangan.

read more

Visi menjadi organisasi statistik terkemuka menjelang tahun 2020 menyediakan platform untuk Jabatan untuk meningkatkan penghantaran statistiknya setanding dengan organisasi statistik negara-negara maju. Oleh itu, melalui Pelan Strategik 2010-2014, Jabatan telah mengenal pasti pelbagai program untuk meningkatkan pengurusan statistik dan teknologi maklumat supaya aktiviti pengumpulan data, tafsiran dan penyampaian data kepada semua pengguna, sama ada Kerajaan, sektor swasta atau organisasi antarabangsa dilaksanakan dengan berkesan . Jabatan ini juga menanamkan budaya yang inovatif dan kreatif di kalangan pegawai sebagai inisiatif untuk memenuhi pelbagai keperluan pengguna dalam persekitaran global yang dinamik dan mencabar.

Dengan aspirasi 1Malaysia: Rakyat Pertama, Pencapaian Sekarang, Jabatan meneruskan usahanya untuk meningkatkan akses data melalui laman web ini dengan menyediakan kemudahan muat turun percuma. Di samping itu, sebuah portal baru dengan kemudahan yang lebih interaktif dan mesra pengguna adalah dalam perancangan.

Facebook Twitter